Historik och fakta om orgeln

Orgeln som nu finns i Risbrokyrkan är flyttad från Riddarhyttans kyrksal. Flyttningen ägde rum 1993.
Thomas Kazen som då var pastor i församlingen fick överta orgeln till det symboliska priset av 1 krona.

Orgelns disposition
Manual: Gedackt 8´, Flöjt 4´, Principal 2´.
Pedal: Bihangs.
Omfång
Manual: C - f³
Pedal: C - c° (= 13 toner)

Efter uppmonteringen gjordes en nödvändig renovering av orgelpositivet. För den faktaintresserade finns följande "servicerapport":

Tätning av luftläckage,(montering av skinntätningar mellan bälg och slejflådans luftkanal samt delvis nytt skinn på bälgens faltkanter).
Stämning av orgeln.

Kostnader

Arbetskostnad, 19 tim. á 350:-/tim = 5.985:-
4 st stämringar á 12:-/st = 48:-
Skinn och lim = 50:-
Resekostnad 140 km á 2,50:-/km = 350:-
Moms 25% = 1.608:-
Totalt = 8.041:-

Den ursprunglige orgelbyggarens namn är ej känt och ej heller tillverkningsår. Tidpunkten kan dock fastställas ungefärligen. 1962 hittades i "luftkistan" ett "Bikupans brevpapper" med vattenstämpeln 1869.
Skinnskattebergs kyrkas förra orgel byggdes av Jonas Ekengren år 1777 och med till visshet gränsande sannolikhet användes delar från den orgeln till ovanstående orgel. Den nya orgeln i Skinnskattebergs kyrka byggdes enligt en källa år 1868. Orgelbyggare var då Erik Adolf Setterkvist. Han byggde även orgeln i Gunnilbo kyrka år 1869. Det mest troliga är att denne Setterkvist även byggt orgeln som nu står i Risbrokyrkan.
Orgeln var först en s.k. hemorgel, d.v.s. i privat ägo.
Gunnar Karlsson i Borlänge monterade upp orgeln i Riddarhyttan år 1962 då pipverket till stor del förnyades. Vidare gjordes en ny överbyggnad med luckor för fasaden.

För den orgelintresserade kan följande litteratur studeras:
- Sten L Carlsson. Sveriges kyrkorglar (1973)
- Dag Edholm. Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk (1985)

Tillbaka

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Strict