Diakonin i centrum i Risbrokyrkan

Allt som händer i Risbrokyrkan genomsyras av omsorgen om människan. Församlingens genomsittsålder är ganska hög, vilket sätter sin prägel på arbetet i kyrkan. Gudstjänster, som nu firas varannan söndag är central i församlingens liv. Vardagsarbetet bjuder på Sy- och stickcafé, Samtalsgrupp, och Öppet hus. Mötesplatser för gemenskap och samtal.

Diakoni-kommitté

En diakoni-kommitté bestående av sju personer, delar på ansvaret för det diakonala arbetet. Varje medlem i kommittén har ansvar för omsorgen om ett antal medlemmar, och informerar också om någon är sjuk. Kommittén ombesörjer också utdelandet av jul- och påskblommor.

Se människan!

Den utåtriktade verksamheten i "Öppet hus" präglas av en öppen och varm atmosfär. Målsättningen är att se och bekräfta den enskilda människan. Kyrkkaffet efter söndagens gudstjänst fyller också funktionen som en mötesplats för samtal och gemenskap. Trivselfaktorn i kyrkans café är hög.

Må jag aldrig bli en port för min nästa,
där han dras in och tvingas gå mina vägar
- som om de vore hans -
och bli beroende av mina nycklar.
Om min port är Kristus är ändå det viktigaste,
att jag hjälper min broder att vandra sin väg
till Fadern och förbli sig själv.

Ur "Tusen skäl att leva" av Dom Helder Camara

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Strict