Adresser och kontakter

Postadress Norrbyvägen 1
737 41 Fagersta
Besöksadress Norrbyvägen 1
Fagersta
Expedition Under vakanttiden,
se kontaktnamn till höger.
PlusGirokonto 38 12 71-6
Swish
Församlingen
123 287 35 60
Swish
Second Hand
123 537 18 69
E-post risbrokyrkan@telia.com
Webmaster webmaster@risbrokyrkan.se
Pastor och
församlings-
föreståndare
Vakant
Tel.nr. 073-055 33 37
(kyrkans expedition)
Ordförande Birgitta Brusling
Tel.nr. 0223-342 53
Mobiltel.nr. 070-036 61 58
Vice församlings-
föreståndare
Birgitta Hellberg
Tel.nr. 0223-191 07
Mobiltel.nr. 076-593 70 01
Kassör och kontaktman
för uthyrning
Göran Wallin
Mobiltel.nr. 070-235 95 70

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Strict