Adresser och kontakter

Postadress Norrbyvägen 1
737 41 Fagersta
Besöksadress Norrbyvägen 1
Fagersta
Expedition Under vakanttiden,
se kontaktnamn till höger.
PlusGirokonto 38 12 71-6
Swish
Församlingen
123 287 35 60
Swish
Second Hand
123 537 18 69
E-post risbrokyrkan@telia.com
Webmaster webmaster@risbrokyrkan.se
Pastor och
församlings-
föreståndare
Vakant
Tel.nr. 0223-137 66
(kyrkans expedition)
Ordförande Elvy Wäppling
Tel.nr. 0223-166 41
Mobiltel.nr. 070-699 64 60
Vice församlings-
föreståndare
Margit Jubel
Tel.nr. 0223-131 61
Mobiltel.nr. 070-725 65 82
Kassör och kontaktman
för uthyrning
Göran Wallin
Tel.nr. 0223-153 45
Mobiltel.nr. 070-235 95 70

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Strict